YOSHIKI、?澤明????!
米??、2010年?全世界?開催????澤明監督生誕100年記念??????、「AK100??????」?、YOSHIKI???????音?????????務?????19日、?表???。
 世界??????“強力???”?組????「伝??人??????。???的??重?深??????音??????」?笑?。同???????加藤?芳???????????起用????「世界?通??????????日本??YOSHIKI???????」??明??。
 YOSHIKI?米映?「Repo」、???映?「????????」(公開日未定)???映?音??手?????、世界????????、????????????活躍?期待?????。

 

.
創作者介紹

pattern亞運

usekqijc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()